Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€  
HANDMADE CREATIONS
0 Καλάθι
Κλείσιμο
ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ:
Μερικό Σύνολο:

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με courier στη διεύθυνση που θα ορίσετε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας από 2-10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας.

Τα έξοδα αποστολής είναι 3,50€ μέχρι 1 κιλό και 1€ για κάθε έξτρα κιλό σε όλη την Ελλάδα  (ανεξαρτήτως προορισμού, ισχύει μόνο για Ελλάδα). Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών, καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας, η παραπάνω προθεσμία παράδοσης θα παρατείνεται όσο διαρκεί ο λόγος της καθυστέρησης.

H Handmade Creations συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρίες ταχυμεταφοράς (courier) ώστε να παραδίδονται τα προϊόντα ασφαλώς και μέσα στο χρόνο που υποσχεθήκαμε. Σε περίπτωση όμως καθυστέρησης της παράδοσης της παραγγελίας για λόγους που δεν είναι υπαιτιότητα της εταιρείας μας, η Handmade Creations δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

Οι παραγγελίες που καταχωρούνται Σάββατο & Κυριακή επεξεργάζονται Δευτέρα.

Οι μεταφορές των προϊόντων γίνονται πάντοτε με ευθύνη του πελάτη.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης:

Σε όσες περιπτώσεις παραδίδονται προϊόντα άλλα από τα παραγγελθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει κάποια ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.

Ο πελάτης θα πρέπει να έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς και να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησής τους προς τον πελάτη βαρύνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπό την προϋπόθεση να τηρείται από τους πελάτες ο προτεινόμενος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων:

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδόθηκε σε κάποιο πελάτη εμφανίζει πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας αυτός δικαιούται να ασκήσει κατ’ επιλογήν του τα παρεχόμενα από το άρθρο 540 του ελληνικού Αστικού Κώδικα δικαιώματα. Ειδικότερα δικαιούται κατ’ επιλογήν του:

1. Να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες. 

2. Να μειώσει το τίμημα. 

3. Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Για να θεωρηθεί μία ιδιότητα συνομολογημένη θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως.

Ο πελάτης οφείλει μόλις διαπιστώσει το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να γίνει ενημέρωση για το δικαίωμα που επιθυμεί να ασκήσει.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης ή αντικατάστασης του πράγματος τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαραίνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, η επαναπροώθηση του προϊόντος κατόπιν διόρθωσης ή αντικατάστασης βαραίνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης υποχρεούται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να πραγματοποιήσει αυτήν σε εύλογο χρόνο.

Τα παρεχόμενα από το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα δικαιώματα παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά πράγματα όπως ορίζει το άρθρο 554 του Αστικού  Κώδικα.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα απαλλάσσεται από τις ανωτέρω περιγραφόμενες υποχρεώσεις εφόσον ο πελάτης γνώριζε κατά την σύναψη της σύμβασης πώλησης, ιδίως κατόπιν γνωστοποίησης από τον διαδικτυακό μας τόπο,  το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας.

Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις προστασίας καταναλωτή ο τελευταίος διαθέτει δικαίωμα υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να το ασκήσει εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών η οποία ξεκινά από την στιγμή παράδοσης των εμπορευμάτων στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει τυχόν υποδειχθεί από αυτόν.  Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική συσκευασία του, η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές ή αλλοιώσεις, και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (πχ. έντυπα οδηγιών χρήσης).

• Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την αποστολή του είδους σε αυτόν. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στο κατάστημά μας επιβαρύνουν τον ίδιο τον αγοραστή.

• Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας PDF ( λινκ με το αρχειο) και αποστολή στην ηλεκτρονική μας  διεύθυνση ( info@handmade-creations.gr )και στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι υποχρεωμένο να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

• Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Με την επιστροφή του προϊόντος ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο).

• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης το ηλεκτρονικό κατάστημα υποχρεούται να αποδώσει στον πελάτη το τίμημα που εισέπραξε από την προηγηθείσα σύμβαση πώλησης του προϊόντος. Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη. Για λόγους ασφάλειας ο δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο ίδιος που το όνομά του αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

• Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

• Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υποβολής δήλωσης υπαναχώρησης από τον πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από τον χρόνο που το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έλαβε γνώση της δήλωσης υπαναχώρησης του πελάτη.

• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος και να τεθεί σε χρήση το προϊόν. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πρόθυμο να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση του σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και χρήσης του προϊόντος η αξία του αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

•  Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

• Προϊόν το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εξαιρέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (άρθρο 3ιβ του νόμου για την προστασία του καταναλωτή).  Όπως :

• Η προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.

• Το προϊόν ή προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

 Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά